Arbetsliv Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-05-02

Spaning

Uppsala universitet inrättar AI professur

Uppsala universitet inrättar AI professur

Kjell och Märta Beijers stiftelse har donerat 15 miljoner kronor till Uppsala universitet som ska utdelas under 5 års tid. I och med byggandet av ett nytt Ångströmlaboratorie så ska man satsa på den tekniska biten av forskningen då allt mer studier görs med bakgrund av stora mängder data och behov av avancerad teknik så investerar man nu i den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Det ämnen som därmed kommer få en Artificiell intelligens inom sitt forskningsfält är geologi, fysik, kemi, biologi med flera. Tanken är att professuren ska stå kunna sättas i bruk 2020 och därmed kunna användas i forskning och undervisning.
Läs mer: http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=12476&area=2,5,16&typ=artikel&lang=sv