Mat / Dryck
Publicerat: 2024-03-20

Spaning

6 av 10 äter vegetariskt varje vecka

6 av 10 äter vegetariskt varje vecka

Nästan alla svenskar äter vegetarisk mat vid något tillfälle och en majoritet gör det minst en gång i veckan. Starkast fäste har den vegetariska kosten hos unga och kvinnor. Samtidigt som andelen vegetarianer och veganer är stabil, äter flexitarianer vegetariskt i något mindre omfattning. Det visar Axfoods senaste Vegobarometern – den åttonde sedan 2016. Bland de nya trenderna på området finns hybridprodukter, som är på stark frammarsch.

Andelen vegetarianer, veganer och flexitarianer, det vill säga de som har vegetarisk mat som bas men inte helt slutat med kött, har successivt ökat under de år som Verian (tidigare Kantar/Sifo) på uppdrag av Axfood genomfört Vegobarometern, om svenskarnas matvanor. Idag äter nästan 9 av 10 vegetariskt vid något tillfälle (86 procent), nästan 6 av 10 (57 procent) gör det minst 1 gång i veckan och bara drygt 1 av 10 (12 procent) väljer helt att avstå. Vegetarisk mat har alltså blivit ett allt vanligare och mer naturligt inslag i svenskarnas vardagskost.

Andelen vegetarianer och veganer är stabil och ligger kvar på omkring 6 respektive 2 procent. Samtidigt som andelen som äter vegetariskt 1 dag i veckan är den högsta hittills (22 procent) finns också en trend mot att flexitarianer väljer att äta vegetariskt i något mindre omfattning. Det är första gången som andelen flexitarianer minskar i Vegobarometerns historia – från 32 till 27 procent.

Som tidigare är det bland unga och kvinnor som den vegetariska kosten har starkast fäste. Bland unga är det närmare 75 procent som äter vegetariskt minst 1 gång i veckan, och 14 procent som är vegetarianer (11 procent) eller veganer (3 procent). Bland kvinnor är det 63 procent som äter vegetarisk minst 1 gång i veckan, medan motsvarande andel hos män är 49 procent. En betydligt större andel kvinnor är vegetarianer (7 procent), jämfört med män (4 procent).

Något färre än tidigare (17 procent) säger att de kommer äta mindre kött under det närmaste året, och bland dem är miljö- och klimatskäl det starkaste skälet (53 procent), följt av hälsoskäl (24 procent) och etiska/djurrättsskäl (14 procent). Det som främst skulle få fler att välja vegetariskt i butiken är lägre priser (40 procent), godare och mer smakfulla produkter (29 procent) och inspiration/recept i butiken (25 procent). För 20 procent av de tillfrågade har de ökade priserna inneburit att man ändrat hur man äter vegetariskt. Ökade matpriser är skälet till att 11 procent äter mer och 7 procent mindre vegetariskt.

En tydlig trend är så kallade hybridprodukter, där animaliska och växtbaserade råvaror kan skapa helt nya typer av produkter och maträtter. Exempelvis lanserade Garant en Nöt & Grönt-färs med hälften nötfärs och hälften grönsaker förra året, som rejält minskar klimatavtrycket jämfört med vanlig nötfärs, men också är bra ur ett hälsoperspektiv.

 

Källa: https://news.cision.com/se/axfood/r/vegobarometern--9-av-10-ater-vegetariskt--flexitarianer-minskar-nagot-pa-det-vegetariska-och-hybridp,c3946945

 

Bild: Axfood press