Privatekonomi
Publicerat: 2022-02-03

Spaning

7 av 10 kortbetalningar nu kontaktlösa

7 av 10 kortbetalningar nu kontaktlösa

I Sverige ökade andelen kontaktlösa betalningar av alla kortbetalningar från 62 till 73 procent under 2021, och i hela Norden från 74 till 80 procent. Danmark är i topp med 90 procent, med Norge tätt därefter. Finland ökade endast från 68 till 71 procent under 2021, vilket sannolikt beror på att köp som överstiger maxgränsen på 50 EUR kräver att betalkortet sätts in i terminalen. Statistik från Nets Nordic Payment Report 2021 visar också att 7 av 10 svenskar värdesätter kontaktlösa betalningar högt eller mycket högt, och att 80 procent använder betalmetoden minst ett par gånger i månaden.
 
Källa: https://press.dibs.se/pressreleases/7-av-10-kortbetalningar-nu-kontaktloesa-3159442
 
Bild: Press Dibs