7 viktigaste mattrenderna bland kvinnor

Bonnier tidskrifter har gjort en studie där man frågat 1 152 kvinnor mellan 25 och 64 år om mat, livsmedel och matlagning.

De sju största trenderna i undersökningen var följande:

1. Ekologiskt
84 procent säger att de köper ekologiskt ibland eller ofta.

2. Vegetariskt
Fler kvinnor vill äta mer vegetariskt men det är framförallt de yngre som gör det.

3. Närodlat
Man vill framförallt ha mat som är hälsosam, färsk, fritt från tillsatser och ursprungsland är oerhört viktigt.

4. EMV
Inställningen att egna märkesvaror är billigare och därför har sämre kvalité håller på att förändras.

5. Digital matinspiration
Försäljning av kokböcker minskar och ersätts av bloggar, vänner i sociala medier och influencers i sociala medier.

6. Att man följer mattrender och dieter
Andelen kvinnor som följer en diet eller livsstil har ökat från 30 till 43 procent jämfört med förra året.

7. Back to basics
En av drivkrafterna till detta fenomen anges vara att man vill ha en paus i en stressig vardag.

Läs mer om undersökningen: http://bonniertidskrifter.se/pressrum/#/pressreleases/de-7-viktigaste-mattrenderna-just-nu-1824150