Hälsa / Träning Media Värderingar
Publicerat: 2020-10-12

Spaning

8 av 10 unga anser att de själva har ansvaret för sitt liv online

8 av 10 unga anser att de själva har ansvaret för sitt liv online

I samband med World Mental Health Day släppte Samsung och Fryshusverksamheten Ungdomar.se för andra året i rad den gemensamma rapporten ”Mitt uppkopplade liv” i vilken ungdomar i åldern 13 till 25 år ger sin bild av sitt uppkopplade liv.
Knappt åtta av tio av de svarande i undersökningen uppger att de reflekterar över hur de använder sina uppkopplade produkter. Knappt sex av tio skulle vilja tillbringa mindre tid online - 75 procent av tjejerna och 21 procent av killarna. Drygt åtta av tio anser att de själva har det största ansvaret för att förändra och förbättra sitt uppkopplade liv. Men de tycker också att exempelvis föräldrar, sociala medier-företag och influencers har ett ansvar.
Rapporten visar att unga ser både positiva och negativa effekter av det uppkopplade livet. På frågan vad som är bäst svarar hälften (50%) av ungdomarna att det är att de lär sig saker, tätt följt av att aldrig behöva ha tråkigt (49%) och att träffa folk (47%). Som positiva effekter anser knappt hälften att de får möjlighet att påverka samhället (45%) och att deras kompisrelationer blir bättre (45%).
Det sämsta med det uppkopplade livet uppger ungdomarna är att de blir stillasittande (58%), att de sover sämre (54%) och att de blir osociala (42%). Andra negativa effekter som framkommer är att deras psykiska hälsa blir sämre (39%), sämre självkänsla (31%) och att skolresultaten försämras (28%).
 
Källa: https://www.canva.com/design/DAEFONC1nyc/uFPSm0lcjHmh6SGZf7Y_XQ/view?utm_content=DAEFONC1nyc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#10
 
Bild: Press Samsung