Hälsa / Träning Media Värderingar
Publicerat: 2021-09-23

Spaning

Högt förtroende för etablerade medier bland unga

Högt förtroende för etablerade medier bland unga

Under pandemiåret 2020 tog mer än hälften, 51 procent, av unga mellan 9 och 12 år del av nyheter från SVT minst en gång i veckan. När de unga själva anger vilka nyhetskällor de har förtroende för rankar de SVT, TV4 och SR högt, liksom Folkhälsomyndigheten och 1177. Det visar Statens medieråds rapport Ungar & medier 2021.
Även om många unga följer influencers anser de inte att dessa är trovärdiga nyhetskällor: i gruppen unga mellan 13 och 16 år svarar bara 14 procent att de litar helt eller delvis på dem. På frågan om de följt något råd om corona från en influencer svarar 21 procent att de gjort det.
Mellan 2018 och 2020 ökade det dagliga användandet av sociala medier markant bland yngre barn och tjejer. Andelen tjejer i 17–18-årsåldern som använder sociala medier över tre timmar per dag uppgår nu till 54 procent, jämfört med 23 procent bland killarna i samma ålder.
Fler än tidigare uppger att de blivit utsatta för mobbning eller elakheter på nätet. Mest utsatta är flickor med någon typ av psykisk funktionsnedsättning. I gruppen som är mellan 13 och 16 år svarar 45 procent att någon mobbat eller varit elak mot dem online, jämfört med 27 procent av flickor i genomsnitt. I den här gruppen är det också vanligare att en okänd person bett om avklädda bilder. 39 procent av flickorna med psykisk funktionsnedsättning uppger att det hänt dem, jämfört med 31 procent av flickor och 7 procent av pojkar i genomsnitt.
 
Källa: https://www.statensmedierad.se/aktuellt/nyheter/unga-vande-sig-till-traditionella-medier-under-pandemin
 
Bild: depositphotos