Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2023-03-23

Spaning

9 av 10 stockholmare känner sig trygga

9 av 10 stockholmare känner sig trygga

Fastighetsägarna Stockholm har i en ny rapport studerat vad stockholmare har för syn på trygghet och vad som kännetecknar begreppet. Vi har sammanställt ett antal insikter som är avgörande för att fler platser ska kunna upplevas som trygga och bli attraktiva för både boende och besökare.

Ett positivt resultat är att nio av tio tillfrågade känner sig trygga i allmänhet. Men det är stora skillnader mellan kön och åldrar när det kommer till att undvika platser på grund av otrygghet. Kvinnor och yngre personer undviker i mycket högre grad än män och äldre personer platser för att de känner sig otrygga. Hälften av alla män känner sig mycket trygga utomhus i närområdet. Det är dubbelt så hög siffra som för kvinnor.

Trivsel och trygghet hänger tätt ihop. Hemmet och närområdet är oftast förknippat med trygghet och därför upplevs platser som påminner om hemmet som trygga. En annan del av undersökningen visar att de som interagerar med personer regelbundet i sin vardag känner större trygghet än de som inte gör det, speciellt när det sker i närmiljön till hemmet. De så kallade tunna banden till människor i omgivningen behöver inte vara mer än vardagliga artighetsfraser, men de visar sig ha stor betydelse för känslan av trivsel och trygghet.

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00893/ebfa5d9e-3c0d-4756-8410-fb995499e2ec.pdf

 

Bild: Press Fastighetsägarna