Hälsa / Träning Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2020-03-04

Spaning

Fler unga känner sig ensamma

Fler unga känner sig ensamma

Var fjärde ung känner sig ensam, det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2015. Den plats där unga oftast känner sig ensamma är i hemmet, det visar en ny enkätstudie från Boinstitutet och Ungdomsbarometern. Enligt unga själva skulle lägre boendekostnader bidra till att minska problemet.
I enkätensvaren från 15 till 24-åriga i Sverige svarar var fjärde att de upplever livet som ensamt. Det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2015. Även andelen som känner att livet är tråkigt och otryggt har ökat under perioden. På frågan om var de känner sig ensamma, svarar var tredje (32%) hemmet, vilket gör bostaden till den plats vid sidan av arbete/skolan (30%) där unga känner störst ensamhet.
Andelen ensamma är lika stor bland de som flyttat hemifrån som hos de som inte gjort det. I gruppen som flyttat hemifrån känner sig 14% ensamma i sitt hem varje dag och 44% en till flera gånger i veckan. Känslan av ensamhet i hemmet är ungefär lika mellan könen. Ett kanske oväntat resultat är att var fjärde som bor med en partner känner sig ensamma hemma varje dag.
Unga i studentlägenhet är den grupp där störst andel (92%) känner sig ensamma totalt sett, dvs från en dag i månaden till varje dag. Var femte (19%) som bor i hyresrätt uppger att de känner sig ensamma varje dag. För övriga boendeformer känner sig en av tio unga (10-11%) ensamma varje dag.
 
Läs mer: https://via.tt.se/data/attachments/00327/26645afe-a71d-466d-9297-408dfd8d7b6f.pdf
 
Bild: Press Boinstitutet