Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2014-11-28

Spaning

90-talisterna kunskapssökande konsumenter

90-talisterna kunskapssökande konsumenter

Affärsinformationsföretaget Bisnode har kartlagt hur den första digitala generationen skiljer sig från tidigare. Enligt rapporten är en av de viktigaste aspekterna att 90-talisterna är den första generation som växt upp med internet. Det påverkar deras sätt att leva och investera. Denna internetvana gör generationen till en mycket medvetenoch kunskapssökande grupp. Innan 90-talisterna köper en produkt gör de en marknadsundersökning på Internet och involverar sina vänner i köpbeslutet. När de har bestämt sig för vilken produkt som är bäst och mest eftersträvansvärd tar de reda på var de kan få tag på den till det bästa priset. Efter köpet fortsätter internetvanan att prägla deras beteende. När de får hem varan berättar de det i de sociala medierna och sprider på så sätt varumärket. Andra intressanta aspekter från rapporten är att 90-talisternas köpprocess sker sömlöst mellan nätet och fysiska möten och de handlar gärna utomlands.
Läs mer om rapporten på: http://www.bisnode.com/sverige/nyheter-inspiration/nyheter/sa-kommer-nittiotalisterna-att-paverka-framtidens-konsumtion/