90 % vill söka jobb fördomsfritt

90 % vill söka jobb fördomsfritt

Rekryteringsbolaget TNG har tagit fram en ny rapport med jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering. Resultatet visar att ca 90 % kan tänka sig att söka jobb fördomsfritt. Samtidigt pekar siffrorna på att många arbetsgivare inte lyckas bemöta jobbsökarnas krav på en fördomsfri process.

Undersökningen genomfördes av rekryteringsbolaget TNG våren 2018 via en enkätundersökning bland över 1000 jobbsökande.

Resultatet visar att en majoritet bland jobbsökarna är mogna att frångå den traditionella processen och istället söka jobb fördomsfritt. Något som idag, tack vare digitala lösningar, verktyg och omvänd rekryteringsprocess, i allt högre utsträckning är möjligt.

53 % av respondenterna är positiva till att inte skicka med foto när de söker jobb. 49 % ger tummen upp till anonyma ansökningar och 60 % söker gärna jobb utan att behöva uppge sin ålder.

Samtidigt uppger 73 % att de tror sig någon gång ha blivit bortvald vid en rekrytering på grund av faktorer som ålder, kön, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller utseende. Över hälften svarade även att de upplevt att arbetsgivare redan i platsannonsen efterfrågar sökande av ett visst kön eller ålder.

Läs mer här: https://www.tng.se/research