Hövlighet är samhällsnytta

Hövlighet hade under lång tid inte särskilt hög status i Sverige. Nu ökar insikten om att en god ton på arbetsplatsen befrämjar välmående och effektivitet.
Dan Hasson, som är medicine doktor, docent i folkhälsovetenskap
och forskare vid Mayo Clinic i USA och Karolinska institutet, har fått anslag till det första stora svenska studien om hur hövlighet, eller brist på hövlighet påverkar arbetstagares mående, sjukskrivningar och effektivitet i arbetet. Syftet med den nya studien är att i första hand ta reda på hur vanligt det är med ohövlighet på de svenska arbetsplatserna, och då framför allt inom handeln. I ett senare skede vill han också arbeta ut metoder för att skapa ett vänligare klimat.
– Dåligt beteende sägs ofta ”sitta i väggarna”. Det är en dålig bortförklaring. Kultur skapas av människor och bra beteende kan tränas upp, säger han.

https://www.kollega.se/hovlighet-kan-minska-sjukfranvaron

Ohövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering