Arbetsliv Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2019-02-27

Spaning

Hövlighet är samhällsnytta

Hövlighet är samhällsnytta

Hövlighet hade under lång tid inte särskilt hög status i Sverige. Nu ökar insikten om att en god ton på arbetsplatsen befrämjar välmående och effektivitet.
Dan Hasson, som är medicine doktor, docent i folkhälsovetenskap
och forskare vid Mayo Clinic i USA och Karolinska institutet, har fått anslag till det första stora svenska studien om hur hövlighet, eller brist på hövlighet påverkar arbetstagares mående, sjukskrivningar och effektivitet i arbetet. Syftet med den nya studien är att i första hand ta reda på hur vanligt det är med ohövlighet på de svenska arbetsplatserna, och då framför allt inom handeln. I ett senare skede vill han också arbeta ut metoder för att skapa ett vänligare klimat.
– Dåligt beteende sägs ofta "sitta i väggarna". Det är en dålig bortförklaring. Kultur skapas av människor och bra beteende kan tränas upp, säger han.
https://www.kollega.se/hovlighet-kan-minska-sjukfranvaron
http://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/forskning-relevant-for-handelsnaringen-2018/ohovlighet-i-handeln-heltackande-kartlaggning-om-forekomst-av-respektlost-beteende-i-arbetslivet-samt-identifiering-av-goda-exempel-pa-hantering/?fbclid=IwAR3x109iuPSCe3cx4jJjTYmMD0t1SDR9p7L63U9VvtQFX_SQxS5xbcv-vOE