Arbetsliv Media Värderingar
Publicerat: 2016-02-03

Spaning

Arla satsar på transparens

Arla satsar på transparens

Mejeriföretaget Arla har den senaste tiden åter granskats hårt i media. Utan att ta ställning i sakfrågan så är Arlas hantering av granskningen ett utmärkt exempel på den Transparens-trend som vi sett de växa sig allt starkare de senaste åren. I ett pressmeddelande skriver Arla apropå det inslag som ska visas på Uppdrag Granskning; ”I programmet lyfts enstaka exempel fram på hur Arlaböndernas pengar har slösats eller använts på olämpliga sätt. Från Arlas sida har vi varit öppna med att detta har skett och tydliga med att det är oacceptabelt. Vi har också upprepade gånger berättat om alla åtgärder vi har vidtagit. Vi har ingenting emot att bli granskade och ingenting att dölja. Men vi tycker att de som granskar oss ska berätta hela historien, och inte bara de delarna som passar in i deras dramaturgi.” Ett intressant exempel på hur företag idag tjänar på att var öppna och inte försöka gömma sig.
Läs mer på Arlas sajt:
http://www.arla.se/arlasvarar