Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2018-07-09

Spaning

93% skulle lita på order från en robot på jobbet

93% skulle lita på order från en robot på jobbet

Människor är redo att ta instruktioner från robotar på jobbet enligt en ny studie utförd av Oracle och Future Workplace. Studien av 1 320 amerikanska HR-ledare och anställda fann att de flesta verkar vara redo att acceptera Artificial Intelligence (AI) på jobbet .
Enligt undersökningen skulle 93 procent av de anställda lita på order från en robot. Det är uppenbart att människors syn på robotar / artificiell intelligens förändras. Studien - AI at Work - identifierade ett stort gap mellan hur människor använder AI hemma och på jobbet. Medan 70 procent av människor använder någon form av AI i sitt personliga liv, arbetar endast 6 procent av HR-personal aktivt med AI och endast 24 procent av de anställda använder för närvarande någon form av AI på jobbet.
Alla svaranden var överens om att AI kommer att ha en positiv inverkan på sina organisationer och när de frågades om den största fördelen med AI svarade de flesta ökad produktivitet. Anställda tror att AI kommer att förbättra operativa effektivitet(59 procent), möjliggöra snabbare beslutsfattande (50 procent), betydligt minska kostnaderna (45 procent), möjliggöra bättre kundupplevelser (40 procent) och förbättra medarbetarupplevelsen (37 procent). HR-ledare tror att AI kommer att ha positiv inverkan på lärande och utveckling (27 procent), prestationshantering (26 procent), ersättning / lön (18 procent) och rekrytering och personalförmåner (13 procent).
 
Läs mer:
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-93-of-people-would-trust-orders-from-a-robot-at-work-300673881.html