Du är ung tills du är 59 år

Ny forskning föreslår att ändra på när vi blir medelålders och när vi ska betraktas som gamla.

Enligt International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ska vi betraktas som unga tills vi är 59 år. Medelåldern börjar vid 60 och gamla blir vi vid 74 år.

Utgångspunkten är hur lång tid vi har att leva. Har man mindre än 15 år kvar ska man betraktas som gammal. På 50-talet hade 65-åringar ca 15 år kvar att leva. Men nu har det ändrats och därför bör definitionen på när vi är gamla respektive medelålders ändras.

För många länder har det faktum att vi blir äldre vållat ekonomiska problem eftersom det blir allt fler år staten måste betala ut pension. Med det här synsättet kommer vi få räkna med att gå i pension senare.

Läs mer: http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/15/old-age-does-not-begin-until-74-researchers-suggest-in-a-new-rep/