Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2018-08-27

Spaning

Sug efter mästare

Sug efter mästare

Fler vill bevisa sin yrkesskicklighet.
För fem år sedan utfärdade Hantverksrådet ungefär 60 mästarbrev. I år kommer antalet ligga kring 400. Intresset för att genomgå prov och få bevis för sin yrkesskicklighet ökar stadigt. Det finns närmare 70 yrken som har mästarbrev – bland de lite oväntade finns hotellreception och stickningsyrket.
Stefan Andersson, krukmakarmästare och projektledare på Hantverksrådet förklarar att behoven av mästarbrev är stora. Han pekar särskilt på skönhetsbranschen:
– Socialstyrelsen har svårt att skydda kunder - där är Mästarbrevet i hudterapeutyrket eller nagelterapeut bra för kunder att känna till, säger han.
– http://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/yrke-for-yrke/

– http://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/