Hälsa / Träning Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-03-19

Spaning

AI-genererat läkemedel

AI-genererat läkemedel

Läkemedelsföretaget Insilico Medicine kan bli först i världen med att gå in i en så kallas fas-2-studie med ett AI-utvecklat läkemedel. Det handlar om medicin mot en ovanlig och svårbehandlad lungsjukdom. Den kartläggning och utveckling som krävs för att utveckla ett läkemedel kan med hjälp av AI kortas från ett drygt decennium till mindre än två år.

I detta fall handlar det om ett läkemedel mot det som kallas idiopatisk lungfibros (IPF). IPF bidrar till kronisk ärrbildning av lungvävnad, vilket bland annat försvårar andningen.  Genom en kartläggning kunde AI:n identifiera ett protein som skulle kunna hämma denna skadliga fibros. Efter fortsatta undersökningar kunde teamet med generativ kemiteknik ta fram 80 stycken molekylkandidater som kan vara avgörande för att identifiera den optimala så kallade hämmaren, kallad INS018_055.

Nu inleds kliniska prövningar med 60 patienter i Kina och 60 patienter i USA för att bland annat utvärdera hur kroppen interagerar med substansen över tid.

 

Källa: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3255232/worlds-first-ai-developed-drug-deadly-lung-disease-enters-landmark-clinical-trials-china-us

 

Bild: Depositphotos