Privatekonomi Resa
Publicerat: 2018-03-06

Spaning

AI ger billigare bilförsäkring

AI ger billigare bilförsäkring

För ett år sedan lanserades Sveriges första individuella och AI-baserade bilförsäkring Enerfy – Försäkring med Moderna. Bakom försäkringen står Greater Than och Moderna Försäkringar som tillsammans har skapat, utvecklat och lanserat produkten.
Försäkringen är helt anpassad efter förarens sätt att köra och körsträcka. Den är digital och bygger på att förarens körsätt analyseras och prissätts i realtid där kunden också direkt får feedback i sin smartphone efter varje körning.
Premienivåerna används i försäkringen för att beräkna och prissätta kundernas körsätt per körsträcka. -      Kunderna sparar i genomsnitt 29 % på försäkringen i jämförelse med en traditionell bilförsäkring. De som kör mindre och bättre än genomsnittskunden sparar mer än så.
Försäkringen baseras på en teknikplattform, skapad av Artificiell Intelligens som Greater Than står bakom, samt ett nytt sätt att beräkna premier på från Moderna Försäkringar. På grund av att försäkringen är byggd på en AI som samlat in kördata sedan 2004 har Greater Than siffror och resultat på hur svenskarna kör, vilka som kör bäst och hur kundkretsen ser ut.
Läs mer: https://enerfy.se