Arbetsliv Hem / Boende Privatekonomi Resa
Publicerat: 2023-10-03

Spaning

Ekonomiska skäl till att jobba hemifrån

Ekonomiska skäl till att jobba hemifrån

Att jobba hemma kan vara en effektiv åtgärd för att spara in på utgifter, i alla fall om man frågar svenskarna. En tredjedel jobbar nämligen hemifrån för att spara pengar – främst männen. Det framkommer i en Novus-undersökning från ISS.

Pendlingskort, bensin och mat är bara några saker som kontorsarbetare kan dra ner på genom att arbeta hemma. ISS undersökning Arbetspusslet visar att en tredjedel av svenskarna uppger att de arbetar hemifrån för att spara pengar. Männen är mer sparsamma, hela fyra av tio menar att de jobbar hemma för att spara pengar, vilket är elva procentenheter mer än kvinnorna där bara 27 procent uppger samma sak.

Det är framför allt en äldre åldersgrupp som jobbar från hemmakontoret av ekonomiska skäl. Fyra av tio 60-plussare menar att den främsta orsaken till hemarbete är för att de sparar pengar. Endast två procent av svenskarna tycker kontorsarbete är ett bra sätt att spara pengar på.

Undersökningen visar att närmare en femtedel av svenskarna arbetar fler dagar hemma än på kontoret (3–4 dagar i veckan arbetar de hemma). På frågan om de skulle kunna tänka sig arbeta färre dagar hemma uppger var tredje man att de skulle kunna tänka sig det om det leder till bättre lön eller högre position. Enbart 11 procent av kvinnorna skulle ge upp hemarbetet av samma orsak.

 

Källa: https://www.se.issworld.com/sv-se/kampanjer/event/trendrapport

 

Bild: Depositphotos