AI i mobilen

Artificiell Intelligens till våra telefoner. Superdatorn Watson skall bli en app, huruvida den kommer att kosta eller inte är inte klart. Watson kan man fråga saker genom att prata och få ”talade svar”.

Läs mer om IBMs Watson-projekt: http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/