Teknik / Prylar Utbildning
Publicerat: 2020-02-20

Spaning

AI kan identifiera barns läsförmåga

AI kan identifiera barns läsförmåga

Konsultföretaget EY har med hjälp av den nya tekniken undersökt läsförmågan hos svenska lågstadieelever och resultatet visar att elevernas läsförmåga skiljer sig tydligt mellan olika skolor och kommuner runt om i landet. EY:s studie ”Längre än ögat når. Går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI?” visar att en ny teknik, baserad på artificiell intelligens (AI) och eyetracking, kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa till att nå kraven i de nya bestämmelserna.
Genom att mäta elevernas ögonrörelser och med AI bedöma elevers läsförmåga kan elevens läsförmåga mätas på ett objektivt och jämförbart sätt. Tekniken identifierar barnens svårigheter, styrkor och utmaningar på bara några minuter och ger möjlighet att samla stora mängder data om läsförmågan hos elever, klasser och skolor. På så sätt kan problematiken bakom eventuella läsklyftor identifieras i ett tidigt stadium och utvärderas över tid, på individnivå samt på skol- och kommunal nivå.
 
Källa: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/L%C3%A4ngre_%C3%A4n_%C3%B6gat_n%C3%A5r/$FILE/B19014se-Langre-an-ogat-nar.PDF
 
Bild: Press EY