Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-07-10

Spaning

AI skapar nya jobb

AI skapar nya jobb

I en rapport från Accenture, “How Companies Are Reimagining Business Processes With IT”, listas en rad nya jobb som kan komma att skapas av det ökade användandet av artificiell intelligens. Diskussionen hittills på området har mest fokuserat på vilka jobb som kommer att försvinna då den nya tekniken kommer att kunna utföra en rad olika arbetsuppgifter mycket bättre än vad en människa kan. I rapporten lyfter dock Accenture fram en rad nya områden där nya jobb kommer att skapas. Till exempel följande:
Tränare – Även AI-program måste läras upp. Här menar man kommer att skapas en rad arbetstillfällen där människor behövs för att lära systemen hur människor fungerar.
”Förklarare” – Här ser Accenture ett växande behov av människor som förklarar för t ex företagsledare hur ai-tekniken fungerar och kan användas. Man menar att tekniken är så komplex att den riskerar att skapa ett gap mellan de som arbetar och utvecklar den och de som ska använda den. Därför kommer det att behövas experter som överbryggar detta gap.
Förvaltare – Den tredje kategorin är de som behövs för att förvalta AI-systemen och ser till att de gör det de är avsedda att göra. Framförallt påpekar man kommer det behövas människor som övervakar de etiska aspekterna av programmen så att de uppför sig på ett korrekt sätt.
Läs mer om rapporten och de nya jobben här:
http://sloanreview.mit.edu/article/will-ai-create-as-many-jobs-as-it-eliminates/