Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-01-17

Spaning

McKinsey: Hälften av jobben automatiseras

McKinsey: Hälften av jobben automatiseras

Automatiseringens effekter är omdebatterade. I en nyligen publicerad rapport räknar konsultföretaget McKinsey med att globalt kan runt 49 procent, 1,1 miljarder, av dagens jobb kan tas över av robotar och intelligenta system. Och automatiseringen berör alla branscher. I rapporten uppges att i Sverige kan totalt 46 procent av dagens arbeten komma att utföras av robotar och automatiserade processer – 62 procent av jobben i den svenska tillverkningsindustrin, 61 procent av jobben inom hotell- och restaurang och 55 procent av jobben i byggsvängen. Man menar också att besparingspotentialen för företagen är enorm. Bara i Sverige rör det sig om drygt 710 miljarder kronor mindre i lönekostnader när robotarna tar över. Det är nästan hälften av den totala lönekostnaden på uppåt 1 600 miljarder kronor. McKinsey räknar upp fem faktorer som avgör takten i utvecklingen – hur lång tid det tar för teknik att bli praktiskt användbar, kostnaden för de tekniska lösningarna, dynamiken på arbetsmarknaden, ekonomiska faktorer och juridiska hinder.
Läs mer om rapporten här: http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works