Arbetsliv Privatekonomi Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-06-04

Spaning

Saltgrotta blir energikälla för vätgas

Saltgrotta blir energikälla för vätgas

I den amerikanska delstaten Utah håller man just nu på att planera en ny lagringskälla för vätgas- i en saltgrotta. Det är tre företag som kommer gå samman om planen, Mitsubishi, Hitachi och Magnum Development. Det är fyra olika tekniker ska användas, vätgas, komprimerad luft, storskaliga flödesbatterier och bränsleceller.  Förhoppningen är att saltgrottans lagringsutrymme ska tas i bruk 2025 och då kunna generera 250 MW för att senare byggas ut till 1 GW.  Tanken är att producera vätgas genom att spjälka vatten i elektrolys via el från elnätet när priserna är låga. Vätgasen lagras i grottan och bränns sedan i en gasturbin för att ge el.
Läs mer: https://www.apnews.com/Business%20Wire/4cd173038f674c1793a55180fbe3ab7b