Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-06-29

Spaning

AI-system ska kunna läsa känslor

AI-system ska kunna läsa känslor

Vid Stockholms universitet utvecklas nu ett AI-system som kan läsa av och sammanfatta känslor. Verktyget är tänkt att användas av terapeuter, särskilt vid internetbaserad terapi. Bakom projektet står Lennart Högman och hans kollegor. Tanken är att verktyget främst ska användas framför allt i sådan terapi där mötena sker digitalt. I den typen av möten kan sådant som kroppsspråk vara svårare än annars för terapeuten att läsa av. Forskarna i projektet studerar verbal och icke-verbal kommunikation som tonen på rösten, ansiktsmimik och kroppsrörelser – till exempel om en person rör sig närmare eller bortåt.

AI-verktyget gör det möjligt, enligt forskarna, att följa en klients emotionella utveckling. Det ska även gå att se när terapeuten och klienten samtidigt uppvisar en viss sorts känslor – och när det uppstår skillnader i synkningen. AI-verktyget kan också ge användaren sammanfattningar av samtal. Framöver ska man även kunna ställa specifika frågor till verktyget, som i Chat GPT.

 

Källa: https://www.su.se/forskning/nyheter-forskning/ai-n-som-ska-kunna-l%C3%A4sa-av-dina-k%C3%A4nslor-1.661735

 

Bild: Depositphotos