Aktivitetsparker byggs i Solna

Aktivitetsparker byggs i Solna

På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre aktivitetsparker – så kallade Pep Parker – i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

Solna stad upplåter mark för parkerna i Huvudsta och Arenastaden och ansvarar för drift och underhåll av de färdiga Pep Parkerna. Fabege svarar för projektering och anläggande av parkerna. Pep Parkerna i Solna är en pilotsatsning med syfte att utveckla en modell för samverkan mellan en kommun och det lokala näringslivet.

En Pep Park innehåller lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och stimulerar till såväl spontan som planerad aktivitet samt utvecklar rörelseförmåga, koordination och andra fysiska färdigheter. En Pep Park innehåller också gymutrustning för vuxna.

Den första Pep Parken ska byggas i Huvudsta och projekteras under hösten 2018. Parken kan preliminärt tas i drift under våren 2019.

 

Läs mer: https://www.solna.se/sv/om-solna/nyheter-om-solna/tre-nya-aktivitetsparker-byggs-i-solna/