Allt färre har fast anställning

En ny undersökning publicerad av McKinsey Global Institute visar att mellan 20-30 procent av arbetskraften i USA och Europa nu inte har någon fast anställning utan hoppar mellan tillfälliga uppdrag, den sk ”gig-economy”. För merparten av dem är detta den huvudsakliga sysselsättningen medan det för en mindre del är ett (nödvändigt) komplement till det vanliga arbetet. Rörelsen från traditionellt 9-5 jobb och fast anställning är inget nytt men det är uppenbart att det börjar få en allt större påverkan på arbetslivet. Friare arbetsformer och osäkrare inkomst för ett flertal kommer också att få inverkan på relationer till banker och kreditinstitut.

Läs mer om rapporten här: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy