Arbetsliv
Publicerat: 2023-09-05

Spaning

Chat GPT för företag

Chat GPT för företag

Open AI lanserar Chat GPT Enterprise, en version av sin generativa AI-tjänst som gör det möjligt för företag att bestämma hur modellen tränas och hur länge den kan lagra företagsdata som används för detta ändamål.

Företagsversionen av Chat GPT-tjänsten erbjuder också ökad säkerhet och integritet genom att använda kryptering i vila (AES-256) och i transit (TLS 1.2+) och Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on för autentisering av företag.

OpenAI har även öppnat upp bandbredden för organisationer att ansluta till GPT-4, den stora språkmodellen, LLM, som Chat GPT är baserad på och tränas på. Företaget planerar att erbjuda ”obegränsat snabbare” tillgång till LLM och 32k token context windows inputs och uppföljningar som är fyra gånger längre än vad som tidigare varit tillgängligt.

 

Källa: https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-enterprise

 

Bild: Depositphotos