Resa
Publicerat: 2023-08-21

Spaning

Allt fler intresserade av att köpa elbil

Allt fler intresserade av att köpa elbil

Konsultföretaget EY har genomfört sin årliga EY Mobility Consumer Index där man undersöker människors resvanor och användningen av olika transportalternativ. Den globala studien med 15 000 respondenter genomfördes i 20 länder däribland Sverige. Enligt årets undersökning planerar 27 procent av respondenterna i Sverige att köpa en bil de kommande 24 månaderna. Det är 6 procentenheter lägre än förra året, och hela 17 procentenheter lägre än det globala genomsnittet.

Av de svenskar som planerar att köpa en bil inom de kommande 24 månaderna anger hela 64 procent att de föredrar en eldriven bil framför andra drivmedel. Detta utgör en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående år, vilket är en av de största ökningarna bland de undersökta länderna.

Undersökningen visar att höga bränslepriser och relativt lägre driftkostnad för elektriska bilar är de viktigaste drivkrafterna för konsumenternas skiftande preferenser. 50 procent av respondenterna i Sverige som föredrar en eldriven bil anger höga priser på bensin och diesel som en viktig orsak, och 33 procent säger att den lägre driftkostnaden för eldrivet är en viktig anledning. Men svenskarna upplever även bekymmer med elektriska fordon som bromsar utvecklingen.

Räckviddsångest och laddningsångest är begrepp som för många redan är en verklighet, och särskilt starka är dessa känslor i Sverige. Bland svenskarna finns ett särskilt fokus på bristande räckvidd. Hela 45 procent av de som väljer bort eldrivet anger räckvidd som en av anledningarna, jämfört med endast 29 procent globalt. Även bristen på laddningsstationer är ett större hinder i Sverige än i resten av världen, då 37 procent anger det som ett skäl att välja bort eldrivet jämfört med 31 procent av globala respondenter.

Bland de tillfrågade svenskar som planerar att köpa en bil, har intresset för renodlade elbilar ökat från 21 till 25 procent under det senaste året. Men intresset för elhybrider har ökat ännu mer, som nu föredras av 26 procent av svenskarna som planerar att köpa bil, jämfört med endast 16 procent år 2022. Prognoser indikerar dock att elbilar kommer att ta över marknaden på sikt. Till 2030 kommer renodlade elbilar att stå för hela 92 procent av personbilsförsäljningen, vilket motsvarar cirka 362 000 bilar.

 

Källa: https://www.ey.com/en_gl/news/2023/06/the-cost-of-living-crisis-is-fueling-a-rise-in-electric-vehicle-popularity-ey-analysis

 

Bild: Depositphotos