Läs trenden "Trendanalys: Digitala assistenter" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Digitala assistenter

Digitala assistenter

Drömmen om det smarta uppkopplade hemmet lever i allra högsta grad. Många konsumenter skulle välkomna en teknik som både vore tidsbesparande och som lät dem göra saker på ett smartare sätt. Kanske är de digitala assistenter som nu börjar dyka upp i våra hem svaret. Genom att kombinera intelligens (artificiell) och omedelbar tillgänglighet har dessa tjänster potential att i grunden förändra hur morgondagens konsumenter interagerar med internet och med prylarna i sitt hem.

Var 10 år kommer det en ny pryl som revolutionerar vår tillvaro. Se bara på mobiltelefonen på 90-talet och iPhone på 00-talet. Nästa revolutionerande pryl tycks bli de röststyrda assistenterna, ofta i form av smarta högtalare, som nu lanseras av IT-jättarna Google, Amazon, Apple med flera.

Redan 2011 lanserade Apple Siri – en hjälpreda som bor i din Iphone och ger direkta röstsvar på alla möjliga typer av förfrågningar. Sedan dess har den artificiella intelligensen tagit enorma kliv framåt – numer stoppar vi in hjälpredorna i smarta högtalare och placerar ut dem i hemmet. Genom att uttala ett par ord kan användaren tända lamporna, vrida på termostaten och spela upp favoritmusiken. Förutsatt att hens prylar är uppkopplade, förstås. Det här kommer att förändra hur konsumenten interagerar med tekniken och skapa en ny och större marknad för uppkopplade prylar.

Smarta högtalare – nästa iPhone?

Inom kort väntas de smarta högtalarna nå den svenska marknaden. Redan frälsta användare i andra länder vittnar om en avgörande förändring av hur de interagerar med det röststyrda gränssnittet och, framförallt, hur mycket det underlättar deras vardag. Likt en smartphone sägs tekniken fylla ett behov vi inte visste att vi hade.

Nästan alla stora teknikföretag (ex. Apple, Google, Microsoft, Samsung) har redan lanserat assistenter med namn som Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana och Bixby. Dessa assistenter har främst tagit plats i smarta högtalare och telefoner. Vi kan redan nu förutspå att de även kommer att flytta in i andra typer av prylar i framtiden, till exempel i kylskåp och bilar.

En produkt vi inte kan leva utan

Många av de konsumenter som redan äger en smart högtalare tycker att den är ovärderlig i hemmet. En undersökning av NPR och Edison Research visar att 65 procent av de amerikanska användarna inte vill gå tillbaka till ett liv utan sina smarta högtalare. 42 procent uppger att de numera är avgörande i deras vardag.

Vi befinner oss nu i början av utvecklingen på området. Produkten har tagit den amerikanska marknaden med storm, men i de flesta länder, däribland Sverige, finns produkten överhuvudtaget inte att köpa ännu. En bredare lansering är däremot att vänta. Analys- och konsultfirman Ovum uppskattar att antalet digitala assistenter kommer att uppgå till 7,5 miljarder enheter år 2021. Det betyder alltså att det kommer finnas fler enheter med AI-assistenter inbyggda år 2021 än vad det finns människor på jorden.

Däremot är de smarta högtalarna som produkt inte nödvändigtvis vad som kommer att användas i framtiden. Funktionen skulle lika gärna kunna flytta in i mobilen, datorn, eller husväggarna. Men idag är det de smarta högtalarna som står i centrum för en betydande utveckling av röstgränssnittet, det smarta hemmet, samt utgör ett starkt incitament för konsumenterna att ta steget att våga och prata med tekniken.

Röststyrning får sitt genombrott

Att konsumenten framöver kommer att kommunicera med tekniken med hjälp av tal istället för text är kanske, vid sidan av AI, den mest avgörande förändring gentemot dagens teknikbeteende. Tekniken för röststyrd shopping är än så länge bara i sin linda. Ett bredare användande skulle i många avseenden medföra både förenkling och effektivisering i kommunikationen. Att säga till en interaktiv högtalare i hemmet, eller mobilen, vad man vill näthandla istället för att skriva in det på datorn skulle göra konsumenten friare och mer spontan. Effektiviteten med att säga vilka varor som ska handlas jämfört med att söka fram dem på datorn är stor.

Så, vad är det som får fler och fler att börja prata högt med tekniken? Det är en omvälvande beteendeförändring att ta till rösten för att interagera med tekniken. Skiftet mot rösten som gränssnitt är ett stort steg från dagens beteende. För att röststyrning ska bli fullt etablerat måste användaren känna sig bekväm med den förändringen och då krävs det hög funktion, ett anpassat pris och, framförallt, att nyttan med tekniken blir tydlig. Svenska analysföretag har uppskattat att fem procent av den totala handeln i Norden kommer att ske med digitala assistenter inom åtta år.

De produkter som finns idag (ex. Amazon Echo och Google Home) har sin plats i hemmet, vilket är till deras fördel eftersom det är där man känner sig mest bekväm med att prata högt med teknik. Därför kommer den primära platsen för röststyrning för en tid att fortsätta vara i hemmet.

Sedan finns det stor potential för röststyrning att göra störst nytta just i hemmet. Redan nu kan man se hur de smarta högtalarna driver på utvecklingen av uppkopplade prylar som kan styras via dem. Att IoT-utvecklingen får en skjuts av de smarta högtalarna är det ingen tvekan om.

Ekosystemen – de nya makthavarna

Runt de digitala assistenter ser man nu början på en utveckling där det som kallas ekosystem eller plattformar spelar en allt större roll. Här skapar stora, resursstarka aktörer egna ”system” innehållande digitala assistenter, e-handel, distributionslösningar, kundkunskap via big data och AI. Allt samlat under ett starkt och välkänt varumärke.

I marknadsföring och strategi talar man ofta om att vara nära kunden. Med dessa system kommer aktörerna att vara så nära kunden som man kan komma. De kommer att vara i kundens sovrum, vardagsrum och via mobilen var de än går. Närmare kunden kan man inte komma. Genom den kommunikation som kunden har med företagen via sin assistent får dessutom företagen en kundkunskap som är djupare än vad som tidigare har kunnat åstadkommas.

Det går mot en framtid där några få stora aktörer dominerar. Flera exempel på denna utveckling finns redan. Företag som Amazon, Google och Apple har redan påbörjat utvecklingen av sina ekosystem med de AI-drivna assistenterna i centrum. För aktörer i alla branscher kommer den strategiska frågan om hur man ska förhålla sig till dessa ekosystem som håller på att utvecklas att vara av yttersta vikt. Dessa ekosystem kan komma att bli de stora återförsäljarna i världen när det gäller e-handel. Det är till och med troligt att om man i framtiden vill sälja sina produkter och tjänster kommer man att behöva finnas med i ett eller flera av dessa ekosystem.

Ur konkurrenssynvinkel blir en av de stora utmaningarna om, eller när, dessa stora aktörer börjar sälja sina egna varumärken på samma sätt som dagens detaljhandelsföretag gör med sina egna märken (ex. mjölk, kaffe, kläder). Det innebär då att världens företag exponeras för en helt ny typ av konkurrens. Frågan blir då om man vill vara underleverantör till ex. Amazons egna varumärken?

Många användningsområden

De digitala assistenterna har redan gett upphov till en rad nya tjänster och produkter. Nedan följer ett axplock av dessa. Vi kan med säkerhet konstatera att nedanstående kommer att få en lång rad efterföljare.

Amazon har tagit fram ett ”trollspö” som ska användas för att beställa varor. Egentligen handlar det om en bärbar mikrofon (kallad Dash Wand) utrustad med den digitala assistenten Alexa. Förutom att muntligen beställa varor och ställa frågor till Alexa så kan prylen även användas som en scanner (likt den som finns i dagens livsmedelsbutiker) för att lättare ange vilka varor man vill beställa.

Ett annat exempel är hotell som nu börjar ersätta de traditionella telefonerna på rummen med smarta högtalare. Senast i raden är Best Western Hotels & Resorts som har testat Amazon Dot på sina hotellrum på ett dussintal hotell. Med hjälp av dessa kan gästerna beställa room-service eller få information om rummet är städat.

Google lanserar hösten 2017 möjlighet för användare av företagets smarta högtalare att kunna ringa samtal helt gratis till kontakter i telefonboken eller till företag, oavsett om det är hem- eller mobiltelefon. Ett ”Hey Google, call dad” ringer snabbt upp pappa. Google garanterar att det blir rätt pappa, eftersom Google Home känner igen rösten på dess olika registrerade användare.

IoT-boost och ny typ av shopping

Dagens och framtidens konsument kommer att stöta på de digitala assistenterna i alla möjliga situationer.

Framtidens reklam – Många av dagens internetbaserade tjänster bygger på och finansieras av att konsumenten på olika sätt exponeras för reklam. Det kan gälla Googles textreklam eller banners på olika sajter. Med de digitala assistenterna förändras denna exponering. Möjligheten att utsätta konsumenten för reklam på sidan av försvinner. Alternativet är istället att likt radioreklam avbryta det konsumenten gör för att skicka ett reklambudskap. Troligtvis kommer det att ogillas av konsumenten, därför står företagen inför en stor utmaning både kreativt och ekonomiskt.

IoT-boost – De digitala assistenternas närvaro i hemmen kommer att bli en stark drivkraft för utvecklingen av uppkopplade prylar och smarta hem. Med en digital assistent blir det självklart för konsumenten att nästa spis, lampa eller rullgardin ska kunna styras med rösten.

Inbyggd intelligens en självklarhet – I likhet med att konsumenten förväntar sig att allting är uppkopplat så kommer man även att ta för givet att prylarna runt omkring dem är intelligenta. När en högtalare kan förstå vissa behov ökar förväntningarna på att den ska förstå även andra behov.

E-handeln förändras – Vårt sätt att shoppa kommer, som nämnts ovan, också att förändras. Eventuellt kommer den att bli mer spontan. Istället för dagens envägskommunikation, där man lägger beställningar på sådant man bestämt sig för att köpa, kan det hända att det framöver blir en tvåvägskommunikation där man resonerar sig fram till köp med den digitala assistenten. Amazon har aviserat att man utvecklar en modeassistent som ska kunna hjälpa till styling-tips och ge råd om nya inköp.

Leverantörsberoende – Idag tenderar de ekosystem som byggs upp kring de digitala assisterna likna de ”walled gardens” (ex. America Online, AOL) som fanns i Internets barndom i slutet på 1990-talet. För konsumenten är risken att man med en sådan utveckling låses in i olika system. Har man en assistent är man hänvisad till de leverantör som finns där. Det är något som går emot trenden med allt öppnare system och eventuellt kommer olika aktörer att välja olika vägar.

LADDA NER TRENDEN

Här kan du ladda ner en sammanfattad version av trenden på Slideshare.

 

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Effektivitet – Användandet av digitala assistenter effektiviserar konsumentens kommunikation med tekniken. Istället för att ta fram telefonen, identifiera sig, hitta rätt app pratar man direkt med assistenten och får snabb hjälp att genomföra det man ska.
  • AI – Utvecklingen inom AI har tagit stora språng de senaste två åren och gjort utvecklingen av användbara konsumenttjänster möjlig.
  • Bekvämlighet – Att alltid ha en (digital) assistent till sin hjälp är en dröm för många. Tjänsternas potential att göra konsumentens liv bekvämare bidrar till ett stort intresse för dessa.
  • E-handel – E-handeln är redan idag tillväxtmotorn i detaljhandeln. De digitala assistenterna kan spela en viktig roll för att ytterligare stärka kanalens betydelse. Tekniken öppnar upp möjlighet för en shopping som är den bästa av två världar – en kombination av butikens personlighet och e-handelns enorma utbud.
Relaterade spaningar