Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-09-19

Spaning

Allt fler överviktiga i Stockholms län

Allt fler överviktiga i Stockholms län

Andelen personer med obesitas, eller fetma, i Stockholms läns befolkning fortsätter att öka, och var 2021 uppe i 14,4 procent. Under de senaste tre åren har andelen med obesitas ökat snabbt hos de under 45 år. Obesitas är vanligast bland män och medelålders, samt hos dem med kort utbildning. Det visar den senaste undersökningen från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som regelbundet genomför den stora enkätundersökningen Hälsa Stockholm för att kartlägga sjukdomar, skador och deras riskfaktorer.

År 2021 hade 48 procent av Stockholms befolkning (16 år eller äldre) ett BMI över 25, och därmed övervikt eller obesitas. Bland kvinnor i länet har 42 procent övervikt eller obesitas, och bland män 55 procent. Andelen i befolkningen som har obesitas har ökat under många år, och har senaste tre åren ökat snabbt hos vuxna under 45 år. Bland vuxna under 45 år har nu 11,4 procent obesitas, jämfört med 8,5 procent år 2018, och i åldersgruppen 45-64 har 17,5 procent obesitas, jämfört med 15,3 procent år 2018. Bland personer över 64 år ser man ingen tydlig ökning av andelen med obesitas sedan 2018. I Stockholms läns befolkning är förekomsten av övervikt och obesitas lägst bland dem som har längst utbildning, och högst bland dem som har gått en kortare utbildning.

 

Källa: https://www.folkhalsoguiden.se/nyheter/snabb-okning-av-obesitas-i-stockholms-lan/

 

Bild: Region Stockholm