Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-06-13

Spaning

Psykisk ohälsa på svenska arbetsplatser

Psykisk ohälsa på svenska arbetsplatser

En ny rapport från Civilekonomerna baserad på en undersökning bland organisationens medlemmar visar att psykisk ohälsa på arbetsplatserna en tickande bomb i tjänstesektorn. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar visar att 34 procent upplever sig inte kunna arbeta som i dag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. Resultaten från Civilekonomernas undersökning Hälsa och balans i arbetslivet visar att flertalet ekonomer upplever god balans mellan arbete och fritid men det finns även tydliga varningssignaler. Tydligast är att 34 % tror sig inte kunna arbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt, en kraftig ökning från 22 % år 2011.
Läs mer och ladda ner rapporten här:
http://news.cision.com/se/civilekonomerna/r/pressmeddelande-ohalsa-bland-tjanstemannen---en-tickande-bomb,c2021211
http://www.civilekonomerna.se/system/files/documents/1664/halsabalansanalys.pdf