Psykisk ohälsa på svenska arbetsplatser

En ny rapport från Civilekonomerna baserad på en undersökning bland organisationens medlemmar visar att psykisk ohälsa på arbetsplatserna en tickande bomb i tjänstesektorn. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar visar att 34 procent upplever sig inte kunna arbeta som i dag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. Resultaten från Civilekonomernas undersökning Hälsa och balans i arbetslivet visar att flertalet ekonomer upplever god balans mellan arbete och fritid men det finns även tydliga varningssignaler. Tydligast är att 34 % tror sig inte kunna arbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt, en kraftig ökning från 22 % år 2011.

Läs mer och ladda ner rapporten här:
http://news.cision.com/se/civilekonomerna/r/pressmeddelande-ohalsa-bland-tjanstemannen—en-tickande-bomb,c2021211

http://www.civilekonomerna.se/system/files/documents/1664/halsabalansanalys.pdf