Arbetsliv Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2019-10-28

Spaning

Kronologisk ålder visar allt sämre hur gamla vi är

Kronologisk ålder visar allt sämre hur gamla vi är

Att bli äldre innebär inte automatiskt att ens fysiska och mentala förmågor försämras. Skillnaderna är dock stora mellan olika individer. Samtidigt kan en nedsatt förmåga ofta kompenseras av äldres större erfarenhet och en bättre helhetsbedömning. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.
Rapporten "Vad blir sämre och vad blir bättre när man blir äldre?", som skrivits av professor emeritus och tidigare professor i arbets- och miljömedicin Eva Vingård, visar att syn och hörsel försämras med stigande ålder och att även vissa mentala funktioner, som kognition, kan påverkas negativt av högre ålder. Skillnaderna är dock stora mellan olika individer, och kronologisk ålder är en allt sämre indikator för mental och kognitiv funktion och hälsa.
Att seniora personer i arbetslivet har svårare att lära nya saker tycks inte stämma. De flesta seniorer har dessutom en erfarenhetsbank som de yngre inte har. Studien visar också att även om äldre i genomsnitt är långsammare än yngre, så kan de ofta kompensera för detta med större motivation, mer erfarenhet och en bättre helhetsbedömning.
 
Läs hela rapporten här: https://seniorarbetskraft.se/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-8_Vad-blir-s%C3%A4mre-och-vad-blir-b%C3%A4ttre-n%C3%A4r-man-blir-%C3%A4ldre_webb.pdf
 
Bild: Depositphoto