Arbetsliv Resa
Publicerat: 2022-11-15

Spaning

Allt fler pendlar till jobbet på el

Allt fler pendlar till jobbet på el

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP studerat res- och pendlingsvanor i landets storstadsregioner. Allt fler pendlare har tillgång till eldrivna enskilda fordon och allra vanligast är elcykeln. Mer än var femte svarande uppger att de har tillgång till elcykel, vilket gör den till det vanligaste elfordonet i storstadsregionerna. Sedan förra året har tillgången till elbil och egen elsparkcykel nästan fördubblats, och ligger nu på 21 respektive 17 procent.

Även utbyggnaden av laddinfrastruktur tar stora kliv framåt. 40 procent anger att det finns möjlighet att ladda elfordon nära den egna bostaden jämfört med 27 procent 2021, och lika stor andel har laddningsmöjligheter nära arbetsplatsen.

Kollektivtrafiken har börjat återhämta sig jämfört med 2020 och 2021, men saknar fortsatt 10-20 procent av resenärerna jämfört med innan pandemin. Många har bytt färdsätt eller har börjat arbeta hemifrån oftare, eller både och. Undersökningen visar att kollektivtrafiken riskerar att förlora en av tio resenärer för gott. Dock kan storstädernas befolkningsökning på sikt jämna ut effekten men det kommer ta tid.

Cykeln är det trafikslag som ökat mest sedan innan pandemin. De som tar cykeln eller elcykeln till jobbet eller studierna har ökat från 9-12 procent innan pandemin, till 16 procent i juni 2022.

Undersökningens resultat tyder på en fortsatt ökat bilandel till följd av pandemin. Trots höga bränslepriser har andelen som primärt pendlar med bil stigit från ca 30-35 procent innan pandemin till 40 procent 2022. För privata resor används bilen i allmänhet mer och även där har andelen glidit upp från ca 40-45 procent till numera runt 50 procent.

Delningsekonomin gör försiktiga framsteg. Fler än tidigare uppger att de har tillgång till bilpool, cykelpool eller hyrsystem för elsparkcyklar, men det syns ännu ingen tydlig ökning i andelen som använder dessa tjänster.

Mer än var tionde pendlingsresa i storstadsregionerna har försvunnit till följd av ökat distansarbete. En majoritet av de svarande arbetar hemifrån minst en dag per vecka.

Intresset för så kallade hubkontor har ökat markant. 40 procent är idag intresserade av ett hubkontor. En anledning kan vara möjligheten att få tillgång till bättre teknik, ergonomiska möbler och ett socialt sammanhang nära hemmet, utan nackdelen med pendlingsresan.

 

Källa: https://www.wsp.com/sv-se/insikter/nya-normer-for-resvanor-och-pendlingstrafiken

 

Bild: Press WSP