Var sjätte cyklar till jobbet

Att ta cykeln till jobbet är populärt. Idag cyklar var sjätte svensk, 16 procent, till jobbet under den varma årstiden. Försäkringsbolaget If har frågat över 2 700 personer över hela landet hur de tar sig till jobbet under sommarhalvåret. Men de regionala skillnaderna är stora.

I hälften av alla län cyklar minst var femte invånare till jobbet under sommarhalvåret. Flest är det i Uppsala län, 29 procent. Örebro och Västmanlands län kommer därefter med 28 procent. Längst ner på listan ligger Västernorrlands län, där 7 procent uppger att de cykelpendlar. Låg andel är det även i Blekinge och i Stockholms län med 10 procent.

I takt med att cyklarna blir allt mer avancerade och dyra, till exempel säljs allt fler elcyklar, ökar behovet av säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid järnvägsstationerna.

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/if_skadeforsakring/pressreleases/nu-cyklar-var-sjaette-till-jobbet-stora-skillnader-mellan-laenen-2093710