Kultur / Fritid
Publicerat: 2020-04-09

Spaning

Allt fler scouter

Allt fler scouter

Scouterna fortsätter att vara en av svenska barn och ungdomars favoritorganisationer. För sjätte året i rad ökar medlemsantalet. 2019 stannade ökningen på 1 815 medlemmar – alltså fem nya scouter varje dag, totalt sett 72 265 scouter.  Resultatet förklaras bland annat med ett bra innehåll där barn och unga får ny kunskap på ett roligt sätt och en tydlig plan för hur man välkomnar och ger plats för alla. Ytterligare en framgångsfaktor, och helt avgörande för fortsatt tillväxt, är att intresset bland vuxna att vara med i verksamheten finns. Under 2019 valde 2 000 vuxna gå med.
Den största ökningen finns i den yngsta barngruppen, åtta till tolv år, bland så kallade Spårare och Upptäckare. Det beror på att det är dit insatserna för rekrytering riktas men också där omsättningen på medlemmar är som störst. Delvis beroende på att när det krockar med andra aktiviteter väljer en del att sluta.
 
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/scouterna/pressreleases/scouternas-starka-trend-fortsaetter-fem-nya-scouter-om-dagen-oekar-medlemsantalet-foer-sjaette-aaret-i-rad-2989388
 
Bild: Press Scouterna, Emil Annetorp