Kultur / Fritid
Publicerat: 2023-02-13

Spaning

Allt fler spelar tv- och datorspel

Allt fler spelar tv- och datorspel

Videospels- och e-sportbranschen väntas vara värd 211 miljarder dollar år 2025, dels till följd av stigande publiksiffror under pandemin. Samtidigt ökar det digitala spelandet bland kvinnor och äldre, vilket gör reklamutrymmet i dessa kanaler allt mer attraktivt för kommersiella aktörer enligt en rapport från revisions- och konsultbolaget Deloitte.

Spelandet nådde nya höjder under pandemin och trots att covid-19-relaterade restriktioner hävdes under 2022 fortsatte spelandet att öka i Skandinavien. År 2022 uppgav 33 procent av de tillfrågade i Deloittes studie Digital Consumer Trends 2022 – the Scandinavian Cut att de spelar dagligen – en ökning från 31 procent i 2021 års undersökning.

Att tiden man tillbringar på spelande minskar med åldern är nog inte en överraskning för de flesta. Vad som däremot kan förvåna är att äldre generationer inte ligger så långt efter som man kan tro. Till exempel är det bara hälften så troligt att personer i åldern 65-75 spelar spel ibland som det är att 18-24-åringar gör det. Dessutom spelar 25 procent av 65-75-åringar spel dagligen, jämfört med 40 procent av 18-24 åringar.

Även myten om att det främst är män som spelar visar sig vara felaktig. Idag spelar fler kvinnor än män, framförallt på smartphones. 36 procent av kvinnliga svarande uppger att de spelar varje dag, jämfört med 30 procent av manliga svarande. Klyftan är något större än i 2021 års undersökning där motsvarande siffror var 34 respektive 29 procent.

 

Källa: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology-media-and-telecommunications/topics/digital-consumer-trends.html

 

Bild: Press Deloitte