Allt närmare kontantfritt

Andelen kontantbetalningar fortsätter att minska i snabb omfattning. Det är färsk statistik från SCB som visar att kontanternas andel av den totala penningmängden i Sverige nu är rekordlåg. Kontanternas andel är nu endast 1,33 procent – motsvarande 62 miljarder kr- och det är den lägsta nivå som någonsin uppmätts.

Förra året uppgav färre än var tionde svarande, i en undersökning från Riksbanken, att man använt kontanter vid sitt senaste köp. Hälften av de som svarade i den undersökningen hade över huvud taget inte använt kontanter under den senaste månaden.

 

Källa: https://www.butikstrender.se/kontanter-nu-pa-en-rekordlag-niva/

 

Bild: Depositphotos