Arbetsliv
Publicerat: 2013-09-30

Spaning

Allt yngre chefer

Allt yngre chefer

Sveriges (och världens) näringsliv står inför en stor omställning då de flesta cheferna blir allt äldre. Enligt en ny undersökning från Ledarna så försvinner ungefär 125 000 chefer från den svenska arbetsmarknaden de kommande 10 åren. I dagsläget är dock Sverige ett av de sämsta länderna i Europa på att få fram unga chefer. Ledarnas undersökning visar att Sverige är ett av fem länder i EU med minst andel chefer under 40 år. Bara Italien, Finland, Danmark och Kroatien har färre unga chefer. Totalt är 27 procent av Sveriges chefer under 40 år, att jämföra med EU-genomsnittet på 34 procent. Men en förändring är på gång i västvärlden. En annan undersökning från Ernst & Young visar att i USA blir cheferna allt yngre. Enligt den statistiken är en ökande andel av de nya cheferna födda på 1990-talet och allt färre företag hämtar sina chefer från äldre åldersgrupper.
Läs mer här:
http://www.svd.se/naringsliv/karriar/allt-fler-svenska-chefer-nara-pension_8546320.svd
http://www.ey.com/US/en/Issues/Talent-management/Talent-Survey-The-generational-management-shift