Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-02-14

Spaning

Många hemarbetare har upplevt psykisk ohälsa under pandemin

Många hemarbetare har upplevt psykisk ohälsa under pandemin

Enligt en undersökning från HR-företaget Simployer har hemarbetet påverkat den psykiska hälsan. Hela 46 procent uppger att de upplevt psykisk ohälsa under pandemin. Var tionde svarar att de i stor utsträckning upplevt psykisk ohälsa. Den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa uppges vara bristen på sociala kontakter, det svarar 42 procent. Många anger även att arbetssituationen varit otydlig. Yngre är mer drabbade än äldre. I gruppen 18 – 34 år uppger dubbelt så många att de drabbats av psykisk ohälsa jämfört med gruppen över 55 år.
 
Källa: https://news.cision.com/se/simployer/r/nastan-varannan-hemarbetare-har-upplevt-psykisk-ohalsa-under-pandemin,c3500111
 
Bild: Press Simployer