Shopping
Publicerat: 2014-01-21

Spaning

Amazon förutspår din shopping

Amazon förutspår din shopping

Osäker på vad du ska handla? Snart är hjälpen här. E-handelsföretaget Amazon har tagit patent på ett system som ska kunna förutsäga vad kunderna behöver innan de själva vet om det. Tanken är att systemet ska förbättra Amazons logistik och minska antalet returer. Enligt patentet ska systemet fungera så att programvaran räknar ut vilka kunder som kommer att beställa vad och när. Varan skickas då från centrallagret till den utlämningscentral som är närmast den tänkte kunden. Där inväntar den sedan själva kundordern. Därigenom kan sedan varan skickas mycket snabbare till kunden. Systemet har fått namnet "anticipatory shipping."
Läs patentansökan här: http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=08615473&homeurl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO2%2526Sect2%3DHITOFF%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsearch-bool.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526co1%3DAND%2526d%3DPTXT%2526s1%3D%252522anticipatory%252Bpackage%252522%2526OS%3D%252522anticipatory%252Bpackage%252522%2526RS%3D%252522anticipatory%252Bpackage%252522&PageNum=&Rtype=&SectionNum=&idkey=NONE&Input=View+first+page