Mat / Dryck
Publicerat: 2019-03-27

Spaning

Ändrade frukostvanor

Ändrade frukostvanor

Flera klassiska frukostvaror är på tillbakagång. Kaffe, korv, bacon och filmjölk får allt hårdare konkurrens av energidryck, smoothies och vegetabiliska mjölkdrycker. Det visar Matometerns stora genomgång av drygt 300 000 måltider under 2018. Varje vecka intervjuar Demoskop, på uppdrag av Coops Matometer, en representativ grupp svenskar i åldern 16-74 och frågar dem vad de åt under sex olika måltidstillfällen.
En av skillnaderna som Matometerns analys visar är att man beskrev sin måltid på ett annat sätt 2018 jämfört med året innan. 2018 använde man sig i större utsträckning av utryck som vegan, vegetarisk och vego när man beskrev sin måltid samtidigt som man inte använde ekologiskt och rester i lika stor utsträckning jämfört med 2017.
 
Källa: https://www.matometern.se/nyheter/kaffe-far-konkurrens-av-energidryck-till-frukost-5109/