Mat / Dryck
Publicerat: 2017-12-10

Spaning

Ännu inget klartecken för insektsmat i Sverige

Ännu inget klartecken för insektsmat i Sverige

Livsmedelsverket står fast vid att försäljning av insekter som mat inte är tillåtet i Sverige. EU-lagen som förbjuder försäljningen förtydligas vid årsskiftet. Livsmedelsverket vill nu på olika sätt vara ett stöd för de företag i Sverige som vill börja sälja insekter som livsmedel. I andra länder t ex Finland har myndigheterna valt en mer tillåtande tolkning av lagen.
Det har varit förbjudet att sälja insekter som mat i EU och Sverige i 20 år. Det beror på att insekter klassas som så kallat nya livsmedel och därför måste godkännas enligt en särskild EU-process.
Avsikten med lagstiftningen är att skydda konsumenter från okända faror som allergier, gifter och smittor. Om ett företag vill sälja insekter som mat måste de presentera ett vetenskapligt underlag som visar att konsumenterna inte utsätts för risker. Först när det finns tillräckligt beslutsunderlag blir livsmedlet godkänt för försäljning i hela EU.
Läs mer här :https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/inget-kryphal-i-lagen-for-insekter-som-mat-i-sverige