Ansikts-igenkänning testas i Skellefteå kommun

Ansiktsigenkänning testas i Skellefteå kommun

I ett unikt pilotprojekt har Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå testat automatisk elevregistrering genom taggar, telefonappar och ansiktsigenkänning i samarbete med Tieto. Reaktionerna har varit positiva från både elever och lärare.

Anderstorpsgymnasiet beslutade att skolan skulle delta i ett pilotprojekt tillsammans med Tieto där man undersökte möjligheterna att införa automatisk registrering. En klass valdes ut som testgrupp och under åtta veckor genomfördes försöket ”Future classroom”.

I ett första steg utfördes fältstudier, enkäter och intervjuer, och man bestämde sig därefter att testa plasttaggar, appar på elevernas mobiltelefoner, samt ansiktsigenkänning. Kameror och sensorer placerades i ingången till klassrummet. Elever och föräldrar fick ge sitt samtycke till projektet och man har grundligt gått igenom säkerheten och att inget i projektet strider mot GDPR. Användarupplevelsen stod hela tiden i fokus. Försöket med ansiktsigenkänning visade bland annat hur viktigt det var för eleverna att få någon typ av visuell återkoppling, i det här fallet att en lampa tändes när de passerade.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/skellefteakommun/pressreleases/skellefteaa-kommun-testar-ansiktsigenkaenning-2823792