Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-03-19

Spaning

Ansikts-igenkänning

Ansikts-igenkänning

Facebook har presenterat sitt projekt kring ansiktsigenkänning, ”DeepFace”, i en ny rapport. Facebook lanserade redan i slutet av 2010 en första version av tekniken där tanken var att den skulle hjälpa användarna att automatiskt tagga personer i bilderna som las upp på Facebook. Funktionen har dock fått mycket kritik då den ansetts vara integritetskränkande. Utvecklingen har dock gått framåt och testar av den nya tekniken visar att programmet nu är 97,25 procent rätt när det får jämföra två stycken två dimensionella bilder med varandra. Det kan jämföras med att när människor gjort likartade tester har de gissat rätt i 97,5 procent av fallen. Den nya tekniken kommer inte omedelbart att användas på Facebook utan först utvärderas ytterligare.
Läs mer på: https://www.facebook.com/publications/546316888800776/