Arbetsliv Media
Publicerat: 2018-11-09

Spaning

Artificiell nyhetsuppläsare

Artificiell nyhetsuppläsare

Kinas statliga nyhetsbyrå har introducerat en nyhetsuppläsare som skapats med hjälp av artificiell intelligens. Vid World Internet Conference i Kina visades ett tv-ankare som “klonats” av verklighetens tv-man Zhang Zhao, med hans utseende och röst.
Genom att använda och kombinera videofilmer för att imitera hur nyhetsuppläsaren för sig i studion, hur han låter och rör sina läppar har kopiorna skapats med hjälp av artificiell intelligens, AI. Ansiktsuttrycken ska vara exakt de som originalet uppvisar. Användarna behöver bara mata in nyhetstext i systemet och det konstgjorda tv-ankaret dyker upp på en skärm.
Det virtuella ankaret skiljer sig inte mycket från de verkliga. ”Han” lär sig själv genom att se på videofilmer av direktsändningar och kan läsa texter lika naturligt som en professionell nyhetsuppläsare, beskriver nyhetsbyrån.  De virtuella ankarna kommer att synas i utvalda kanaler, inklusive i nyhetsbyråns appar på kinesiska och engelska, på dess tv-sajt och på sociala medier. Tekniken som ligger bakom den artificiella nyhetsuppläsaren kallas Sogou avatar
 
Källa: http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/09/WS5be4e3cca310eff30328792d.html.