Arbetsliv Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-10-20

Spaning

Videokonferera med AR-glasögon

Videokonferera med AR-glasögon

Googles augmented reality-glasögon Google Glass kommer får stöd för Googles videokonferenstjänst Google Meet. Med Google Glass Enterprise Edition 2 är det nu möjligt att ansluta till en videokonferens med Google Meet där användaren ser den som talar uppe i glasögonens högra hörn. Tanken är att man t ex ska kunna tillkalla experthjälp som inte finns på plats och videosamtala med dessa via Google Glass. Fördelen blir att den som användaren talar med kan ge visuella instruktioner under samtalets gång vilket inte är möjligt via ett vanligt telefonsamtal.
 
Källa: https://cloud.google.com/blog/products/google-meet/introducing-google-meet-for-glass-enterprise-edition-2
 
Bild: Google