Värderingar
Publicerat: 2020-11-03

Spaning

Åtta av tio svenskar litar på andra

Åtta av tio svenskar litar på andra

Förtroendet människor emellan är rekordhögt under coronakrisen. Åtta av tio svenskar, 82 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Den mellanmänskliga tilliten är hög bland både män och kvinnor, i alla åldrar, i alla delar av Sverige och i nästan alla politiska läger. Det främsta undantaget är Sverigedemokraternas väljare, där bara två tredjedelar, 65 procent, tycker att man kan lita på andra.
Sifo har nu fyra år i rad mätt tilliten mellan människor. Varje år har omkring åtta av tio svenskar svarat att de tycker att man i allmänhet kan lita på folk.
2017: 79 procent
2018: 78 procent
2019: 81 procent
2020: 82 procent
Sifoundersökningen genomfördes den 23 september – 4 oktober 2020 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 82 procent, fördelade på ”absolut” (10 procent) och ”i allmänhet” (72 procent). ”Nej” svarade 17 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (15 procent) och ”absolut inte” (2 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 1 procent.
 
Källa: https://www.westander.se/press/pressmeddelanden/atta-av-tio-svenskar-litar-pa-andra-3/
 
Bild: Press Westander