Reklam
Publicerat: 2013-01-31

Spaning

Auktion på annonser

Auktion på annonser

Inom kort testas ett fenomen i Sverige som kallas "real time bidding". Det handlar om att annonsköpare i realtid kan köpa annonsutrymme på nätet. Detta har funnits i bland annat USA och Storbritannien och haft en god tillväxt.
I Sverige har man varit skeptisk till detta från annonssäljarnas sida. Man har bedömt att risken för prispress kommer att öka. Men under första kvartalet 2013 kommer Schibsted att göra försök att använda detta sätt att sälja annonsutrymme.
För konsumenten innebär det antagligen inte så mycket. Möjligtvis leder det till att träffsäkerheten i kommunikationen blir högre så att man får mer relevant reklam när man är på nätet. Men för annonsmarknaden kan det ha en större betydelse.