Shopping
Publicerat: 2019-06-10

Spaning

Autenticerings-krav ger trögare e-handel

Autenticerings-krav ger trögare e-handel

Europeiska e-handlare kan tappa 57 miljarder. Den 14 september i år införs EU-direktivet Strong Customer Authentication (SCA). Det innebär att det blir det obligatoriskt för e-handlare att använda stark kundautenticering. Syftet är att minska risken för bedrägerier.
Den globala betalväxeln Stripe har låtit undersöka vad SCA kan få för effekter på europeisk e-handel, och hur väl förberedda företagen är. De har funnit att beredskapen påfallande låg: 40 procent av de europeiska företag som har vetskap om SCA säger att de känner sig redo möta de nya kraven. De flesta företagen kämpar alltså mot klockan för att bli det, varav 44 procent förväntar sig att bli redo först exakt på dagen då SCA träder i kraft (14 september). En farhåga är att europeiska konsumenter kommer att surna rejält över att betalningsprocessen blir trögare.
Enligt Stripes beräkningar riskerar Europas online-ekonomi att förlora 57 miljarder euro, eftersom konsumenternas tålamod med sega check-outprocesser är lågt. Enligt undersökningen är hela 73 procent av shopparna okunniga om de nya autentiseringskraven. Enligt Stripe ökar SCA sannolikheten för att shoppare överger sina kundvagnar när de möter oväntade hinder för vardagliga onlineinköp, som att betala för taxi, beställa matleverans och prenumerera på TV- och musiktjänster.