Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-05-16

Spaning

Automatisk översättning i glasögonen

Automatisk översättning i glasögonen

Google har visat upp en ny prototyp till ett par augmented reality-glasögon. Huvudsyftet med de nya glasögonen är att försöka skapa en slags universell översättningspryl. AR-glasögonen kan nämligen översätta flera olika språk i realtid vilket sedan visas som textremsor på glasögonens skärm. Tanken är att glasögonen skulle kunna användas när man vill kommunicera med någon som man inte har något gemensamt språk med eller med personer med hörselnedsättning.
 
Källa: https://blog.google/technology/developers/io-2022-keynote/
 
Bild: Screen shot